Restaurant Kota Radja Oisterwijk Restaurant Kota Radja Oisterwijk  

Disclaimer

Kota Radja Oisterwijk streeft er naar juiste en correcte informatie te verschaffen. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat deze informatie steeds actueel en juist is. Hiervoor accepteert Kota Radja Oisterwijk geen enkele aansprakelijkheid.

Alle informatie op onze website is informatief. Aan deze informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Verder houden wij ons het recht om zonder opgaaf van reden of enige vorm van vooraankondiging aanpassingen aan te brengen op onze website. Mocht u, ondanks ons streven naar juiste en correcte informatie, toch nog op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of verouderde informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons daarop attendeert.